Спеўная традыцыя міжрэчча вярхоўяў Пцічы і Случы (Старадарожскі раён) — Минский областной центр народного творчества
Минский областной центр народного творчества

Спеўная традыцыя міжрэчча вярхоўяў Пцічы і Случы (Старадарожскі раён)

Самабытнасць спеўнай традыцыі міжрэчча вярхоўяў Пцічы і Случы (Старадарожскі раён) раскрываецца праз непаўторнае жанравае аблічча. У гэтай мясцовасці захаваліся старажытныя напевы каляндарнага (калядныя, веснавыя, жніўныя) і сямейна-абрадавага (вясельныя) цыклаў.
Другой асаблівасцю спеўнага стылю міжрэчча вярхоўяў Пцічы і Случы з'яўляецца раннефальклорнае інтанаванне з характэрным для яго комплексам (тэмбравая напружанасць, максімальны дынамічны ўзровень, спецыфічнае унісонна-гетэрафоннае спалучэнне галасоў).

Народныя фальклорныя калектывы “Набіліцы” в.Баранава і “Прусаўчанка” в.Прусы – носьбіты нематэрыяльнай каштоўнасці “Спеўная традыцыя міжрэчча вярхоўяў Пцічы і Случы” – пераклікаюцца  манерай выканання, але адрозніваюцца рэпертуарам. І адзін, і другі калектыў неаднаразова прадстаўляў свае песенныя традыцыі на абласных і рэспубліканскіх святах і фестывалях. Калектывы ўдзельнічаюць амаль ва ўсіх раённых мерапрыемствах.
З мэтай папулярызацыі і далейшага выкарыстання песеннай спадчыны гуртоў “Набіліцы” і “Прусаўчанка”, Старадарожскім раённым цэнтрам культуры і адпачынку выдадзены рэпертуарны зборнік песен гуртоў “Скарбонка песен”. У зборніку прадстаўлены тэксты і нотны запіс 10 песен гуртоў: веснавыя, вясельныя, шчадроўныя, гасцявыя.

Кіраўнік народнага фальклорнага калектыва “Набіліцы” Вольга Рыгораўна Мемус  удзельнічала ў праграме раённага радыё, дзе расказала пра  гісторыю стварэння “Набіліц”, удзельнікаў калектыву, выступленні і планы на будучае. У эфіры прагучалі песні калектыву  “Раса росу расіла” і “Кукавала зязюлечка” (9 кастрычніка 2015 г.).
З мэтай зберажэння і пераемнасці песеннай фальклорнай спадчыны, пры Прускім сельскім доме культуры створаны фальклорны калектыў, у склад якога ўвайшло 7 жанчын ва ўзросце ад 45 да 60 год. Жанчыны вывучаюць і пераймаюць манеру выканання песен народнага фальклорнага калектыву “Прусаўчанка”. Пераемнасці традыцыі спрыяе дзейнасць дзіцячага фальклорнага калектыву “Пралеска” Прускага сельскага дома культуры.
З 19 па 24 красавіка 2015 г. ў Старадарожскім раёне адбылася этналагічная экспедыцыя па фота- і відэафіксацыі абрада “Радаўніца” польскімі  даследчыкамі. У экспедыцыі ўдзельнічалі: дырэктар Інстытута імя Ежы Гратоўскага Яраслаў Жасцін Фрэт, прафесар Варшаўскага ўніверсітэта Лешэк Каланкевіч, прафесар  Варшаўскага ўніверсітэта Сюзанна Грэбеска, адміністратар Магдалена-Мадры і французскія кінематаграфісты  Франсіс Марэ Джукенэй і Маліца Ласфар Джукенэй. Экспедыцыя адбылася пад патранажам ДНУ “Цэнтр даследванняў беларускай культуры,  мовы  і літаратуры НАН Беларусі”. Суправаджала  навукоўцаў старшы навуковы супрацоўнік аддзела  народазнаўства, кандыдат гістарычных навук Кухаронак Таццяна Іванаўна. Госці наведалі вёскі Баранава, Прусы, Церабуты, Шчыткавічы, сустракаліся са старэйшымі жыхарамі, наведвалі старажытныя могілкі.
Мясцовая супольнасць паважліва ставіцца да зберажэння і трансляцыі сваёй спеўнай традыцыі, спрыяе яе захаванню і лічыць яе сваёй духоўнай каштоўнасцю.